Kvalitet vazduha zadovoljavajuć

Zakon o zaštiti životne sredine propisije da je svaka lokalna samouprava u obavezi da ispituje kvalitet vazduh. Pod tim se podrazumeva analiza zagađujućih osnovnih i specifičnih materija.

-Na osnovu monitoringa, analize i rezultata pratimo kvalitet životne sredine i uticaj zagađujućih materija na životnu okolinu. Grad Kikinda potpisao je ugovor sa Rudarskim institutom iz Beograda o kontroli ambijentalnog vazduha – istakla je Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Zaposleni u Rudarskom institutu iz Beograda ispituju ukupne suspendovane čestice, ukupne taložne materije, sumporne i azotne okside, kao i čađ u vazduhu. Jasna Đurisilo tehnički odgovorno lice za ambijentalni vazduh iz laboratorije za zaštitu životne i radne sredine Rudarskog instituta rekla je da saradnja sa lokalnom samoupravom traje od aprila 2016. godine.

-Kvalitet vazduha u Kikindi je zadovoljavajuć. Od novembra do kraja januara zabeležen je porast suspendovanih čestica u vazduhu jer građani sve više koriste individualna ložišta – rekla je Jasna Đurisilo.

Kvalitet vazduha u Kikindi meri se na tri mesta u SC “Jezero, OŠ “Žarko Zrenjanin” i u Dečijem i Školskom dispanzeru.Na godišnjem nivou za monitoring kvaliteta vazduha predviđeno je oko četiri miliona dinara iz budžeta grada.