“Kvadrat nad hipotenuzom” u OŠ “Sveti Sava”

Jedinstrven performans „Pitagora u pet slika”, održan je po četvrti put u OŠ “Sveti Sava”. Ovoga puta su u svojstvu gledalaca bili učenici iz drugih škola, kojima je prikazana matematika, na drugačiji način, nego što je slučaj u okviru nastavnog programa. Kako bi se Pitagorina teorema mogla što maštovitije iskazati, pobrinuo se profesor matematike Zoltan Kanalaš, uz svesrdnu pomoć učenika sedmog razreda. U okviru performansa prikazan je video-snimak koji su sastavili učenici Nebojša Bačkuljin i Vuk Šerbula, zatim rep pesma, koju je napisao Mihajlo Jankov, a izveo je David Voštić, a učenici su mogli da pogledaju i mađioničarski trik, koji su prikazali Nikola Silaški, Dejana Škorić i Mina Kozić. Kako je rekao Kanalaš, na ovaj način je uspešno pokazano da se matematika može primeniti kao širok spektar raznih zabavnih žanrova.

Pitagorina teorema se inače obrađuje u sedmom razredu i uči se da je Površina kvadrata konstruisanog nad hipotenuzom pravouglog trougla jednaka zbiru površina kvadrata konstruisanih nad katetama tog trougla. Teorema, kao jedna od osnovnih i najznačajnijih matematičkih teorema je dobila ime prema starogrčkom matematičaru Pitagori, za koga se, tradicionalno, smatra da ju je otkrio i dokazao, iako je danas izvesno da je bila poznata mnogo pre Pitagore. Drugačiji  način predstavljanja teoreme, koja je dosta bitna pri rešavanju matematičkih zadataka, zanimljiv je učeničkoj populaciji, te su iz ove škole spremni da performans ponove, kad kod se za to ukaže prilika.