Konkurs za studentske stipendije koje dodeljuje grad otvoren do 11. januara

Konkurs za studentske stipendije koje dodeljuje grad otvoren do 11. januara

Lokalna samouprava raspisala je konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova za školsku 2020/2021. Godinu. Konkurs je otvoren do ponedeljka 11. januara.Pravo da konkurišu za stipendije imaju studenti prve godine koji su upisali državni fakultet, kao i studenti druge i viših godina studija prvog i drugog stepena koji su takođe na univerzitetima čiji je osnivač Republika Srbija, a imaju prosečnu ocenu najmanje 9. Pravo da konkurišu imaju u studenti druge i viših godina prvog i drugog stepena studija koji su slabijeg materijalnog stanja. Osim pomenutog neophodno je i da su podnosioci zahteva državljani Republike Srbije, da imaju prebavalište u našem gradu, da se školuju na fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija i da su na budžetu.

Pravo na dobijanje stipendije imaju brucoši ukoliko ispunjavaju sledeće uslove: da imaju titulu “učenik generacije” u srednjoj školi, da su članovi MENSE, nosioci Vukove diplome, da su na prijemnom ispitu bili prvi na rang listi, da su upisali državni fakultet i da su na budžetu.

Studenti druge i viših godina osim prosečnog proseka 9, treba i da su redovni studenti, da su na budžetu, da nisu izgubili godinu, da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija. Za studente slabijeg materijalnog stanja, osim svega navedenog, uslovi su da ima najmanje prosečnu ocenu 8, kao i da ukupna mesečna primanja po članu porodice ostvarena u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kom je raspisan konkurs ne smeju preći utvrđen limit za dečiji dodatak.

Zahtevi se podnose Komisiji za dodelu stipendija grada, a predaju se u Uslužnom centru na šalteru broj 5 ili poštom na adresu: grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 sa naznakom javni konkurs za dodelu stipendija.