Konkurs za davanje u zakup stanova u novoj zgradi u Bloku C2

Grad Kikinda raspisao je Konkurs za davanje stanova u zakup za socijalno stanovanje u zgradi u Bloku C-2 između ulica Nemanjine i Trga srpskih dobrovoljaca. Na raspolaganju je pet stanova u stambeno-poslovnom objektu sa 15 stanova i tri poslovna prostora. U objekat je uloženo 65 miliona dinara od čega je 15 miliona lokalna samouprava dobila od Agencije za stanovanje , a 50 miliona obezbeđeno je u gradskom budžetu .

Grad će stanove za socijalno stanovanje dati u zakup na određeno vreme, na period od tri godine, uz mogućnost obnavljanja ugovora, ali bez mogućnosti otkupa ili kupovine stana i to sa osobama koje na području Republike Srbije nemaju u svojini stan ili porodičnu stambenu zgradu.

Na konkursu mogu učestvovati osobe čiji stan nije odgovarajućeg standarda, potom osobe koje imaju prebivalište na teritoriji grada najmanje tri godine i državljanin je, kao i članovi njegovog domaćinstva, Republike Srbije.

Razmatraće se prijave prema kojima porodica u kojoj je jedna odrasla osoba i jedno dete ostvaruje maksimalna mesečna primanja od 52.093 dinara, jedna odrasla osoba sa svoje dece ima prihod od 69.150 , dve odrasle osobe sa prihodom od 59.000, dve odrasle osobe i dvoje dece sa prihodom od 93.583 i tri odrasle osobe i troje dece sa maksimalnim prihodom od 110.640 dinara. Iznos zakupnine ne sme da prelazi 30 odsto primanja , a visina zakupnine Rešenjem lokalne samouprave iznosi 190 dinara za metar kvadratni. Obračunava se u fiksnom dinarskom iznosu na period od godinu dana i to za drugu polovinu tekuće i prvu polovinu naredne godine i plaća se u jednakim mesečnim ratama do 15.-og u mesecu za tekući mesec. Utvrđivanje prvenstva obavljaće Komisija, a prednost će imati: osobe sa invaliditetom, porodice sa više dece, stariji od 65 godina, deca bez roditeljskog staranja, samohrani roditelji.
Svaki učesnik Konkursa dužan je da podnese popunjenu i overenu prijavu na obrascu koji se može preuzeti u Uslužnom centru gradske uprave na Trgu srpskih dobrovoljaca broj 12, radnim danima od 8 do 15 časova kao i na internet stranici grada Kikinda, www.kikinda.org.rs u rubrici Informacije – Oglasi.Prijava na konkurs, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se stambenoj komisiji, u Uslužnom centru u zatvorenoj koverti ili putem preporučene pošiljke sa naznakom “Za Konkurs za davanje stanova u zakup za socijalno stanovanje”.
Rok za podnošenje prijava je do 27. februara do 15 sati.Komisija će predlog rang liste sa rezultatima bodovanja objaviti na oglasnoj tabli i internet stranici grada Kikinde.Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 410-124, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
Ono što se očekuje u najskorije vreme je i Konkurs za davanje u zakup kadrovskih stanova namenjenih zaposlenima u javnom sektoru, takođe u Bloku C-2.
Kikinda je jedini grad u Srbiji koji je preuzela ovakav vid mera, radi zadržavanja i pridobijanja stručnog i kvalitetnog kadra. Na ovaj način grad obezbeđuje mladim ljudima neophodne uslove za život i rad pružajući im šansu da pokažu svoje znanje i veštine.