Ko zaslužuje Nagradu grada Kikinde i gradska priznanja? Predloge dostavljati do 16. decembra

Ko zaslužuje Nagradu grada Kikinde i gradska priznanja? Predloge dostavljati do 16. decembra

I ove godine, na svečanoj sednici krajem decembra, biće uručene Nagrade grada Kikinde, kao i gradska priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima, za izuzetne rezultate postignute u različitim oblastima društvenog stvaralaštva. Predlozi za nagrađivanje dostavljaju se Gradskoj upravi najkasnije do 16. decembra.

Komisija za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja raspisala je 13. novembra Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja za 2019. godinu.

Nagrada grada Kikinde kao najviše priznanje, dodeljuje se fizičkom licu za dugogodišnji rad, lično zalaganje i izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva, čime je dat trajan doprinos razvoju Kikinde. Gradska priznanja dodeljuju se fizičkim ili pravnim licima sa prebivalištem, odnosno, sedištem na teritoriji grada Kikinde, za značajna ostvarenja u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstva, privrede i preduzetništva, sporta, humanosti i dobrotvornog rada.

Predloge za dodelu nagrada i javnih priznanja grada Kikinde mogu podneti preduzeća, ustanove, druge organizacije, organi i asocijacije, grupe građana i pojedinci sa teritorije grada Kikinde. Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa podacima o kandidatu i rezultatima njegovog rada, obrazloženje, naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže, kao i eventualne dokaze koji potvrđuju navode iz obrazloženja. Odluku o dodeli Nagrade grada i gradskog priznanja donosi nadležna Komisija, a gradsko priznanje dodeljuje se za rezultate postignute u godini u kojoj se uručuje.
Predlozi za nagrađivanje sa dokumentacijom dostavljaju se Gradskoj upravi najkasnije do 16. decembra.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi Skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća, na broj telefona: 0230/410 – 115.