Književno delo “Izabrana pisma književnika”predstavljeno kikindskoj publici

Književno delo “Izabrana pisma književnika” iz arhivske zbirke Joce Vujića o kom su govorile dr Tatjana Brzulović Stanisavljević, autorka i dr Dragana Stolić predstavljena je kikindskoj publici u Narodnoj biblioteci.

U knjizi, koja je predstavljena u Narodnoj biblioteci su najvredniji delovi arhivske gradje, pisma srpskih književnika iz 19. i početka 20. veka. Od izuzetnog je značaja, kako za bibliotekarstvo i arhivistiku kao i informacione nauke, tako i za našu kulturnu i književnu istoriju. Autorka, Tatjane Brzulović Stanisavljević, koja je i diplomirani bibliotekar savetnik i doktor filoloških nauka, zaposlena u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković” u Beogradu kaže da zbirka broji 2965 dokumenata, a raspon građe je od 1581-1918 a dokumenta su pisana u 3 pisma i na 13 jezika:

Knjiga je rezultat jednog projekta, koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja i dalo nam finansijsku podršku. Zbirka je 2014. proglašena za kulturno blago. Večeras smo pokušali da sa vama podelimo  pisma književnika, koja su s kraja 19. i  početka 20. veka i da pokažemo duh jednog vremena. To je bio duh jugoslovenstva, kada nije bilo važno da li si Srbin, Hrvat ili već. Trudili smo se da sve maksimalno približimo čitaocu. O svakom autoru biografska beleška, zatim skenirana pisma i transkript.  Autori su, strogo poštujući arhivističke standarde, učinili dostupnim širem krugu čitalaca neka od najvrednijih i najzanimljivijih od tih pisama, premda su velika književna imena pri izboru i lični pečat autora.

Joca Vujić je bio kolekcionar umetnina, bibliofil, veliki dobrotvor srpskog naroda i veleposednik iz Sente, zaveštao je 1931. godine svoju bogatu arhivu Univerzitetskoj biblioteci. Zbirka se, većim delom sastoji iz prepiske istaknutih ličnosti od kraja 17. do početka 20. veka i predstavlja jednu od najvrednijih i najbogatijih privatnik arhiva kod nas.
.