Knjige profesora dr Spasoja Grahovca poklonjene Narodnoj biblioteci

Knjige sa posvetom značajnih pisaca i fotografije sa važnih kulturnih događaja koje je iza sebe ostavio profesor dr Spasoje Grahovac nalaze se na Zavičajnom odeljenju Narodne biblioteke „Jovan Popović“.

-Branka Grahovac ćerka profesora dr Spasoja Grahovca poznaje važnost našeg rada i stoga je zaostavštinu njenog oca poklonila biblioteci. Naš zadatak je da se staramo o njoj, da je sačuvamo i obradimo nakon čega će ona biti dostupna našim sugrađanima – istakla je Radmila Mirkonj, direktorica Narodne biblioteke „Jovan Popović“.

Bibliotekarka Zavičajnog odeljenja Milana Bajkin podseća da je profesor dr Baća Grahovac pisao poeziju, prozu, likovnu i književnu kritiku, prikaze i recenzije.

-Aktivno je pisao i objavljivao do poslednjeg dana svog života, razumljivo je da je on jedan od najviše zastupljenih zavičajnih autora u Narodnoj biblioteci „Jovan Popović“. U zavičajnom fondu imamo gotovo sva njegova autorska izdanja, među kojima je i 17 knjiga sa njegovom posvetom biblioteci – napominje Milana Bajkin.

Gotovo da ne postoji javna ili privatna biblioteka koja u svom fondu nema knjiga sa posvetom autora. U okviru Zavičajnog odeljenja ova zbirka obuhvata 280 naslova. Osim knjiga biblioteci su na poklon date i porodične fotografije.

Na Zavičajnom odeljenju ima oko 5.000 knjiga, veliki broj fotografija i razglednica iz prošlosti Kikinde. Naša sagovornica pozvala je sve sugrađani koji žele da poklone knjige biblioteci da to i učine.