Klub gimnazijalaca ujedinio mladost i iskustvo

Oni koji su nekada bili i oni koji su sada gimnazijalci povezali su se u klub, sa ciljem da u budućnosti budu usmereni jedni na druge i daju doprinos razvoju obrazovne ustanove iz koje potiču.

Dugogodišnja inicijativa pretočena je u delo u velikoj sali Kulturnog centra, na zadovoljstvo svih onih koji Gimnaziju „Dušan Vasiljev“ osećaju kao svoju, objašnjava direktor ove ustanove Ljubomir Zamurović:

Suština je u tome da gimnazijalci pomognu jedni drugima. Da li će to biti kroz motivacione govore, gde će se pričati koliki uticaj je Gimnazija imala na ostvarivanju uspeha ili će materijalno pomoći školu, tek će se videti. Neki od njih su to već činili, pomogli su materijalno i pričali o svom životnom putu i tome kolika je bila uloga Gimnazije u njemu.

 

Dr Slobodan Mirosavljev jedan je od njih. Njega je život nakon gimnazije odveo na Medicinski fakultet, a trenutno se nalazi na poziciji glavnog hirurga Međunarodnog Crvenog krsta. Za ovu priliku došao je u naš grad iz Ženeve:

-Drago mi je da se nalazim ovde i da ćemo pokušati na neki način da svi zajedno osvetlimo pravo lice Gimnazije „Dušan Vasiljev“, ono kakvo je bilo ranije i kakvo se nadam da će biti u budućnosti. Zahvalan sam direktoru škole što je uspeo da organizuje ovako nešto i da svi shvatimo koliko je ova Gimnazija dala pravih ljudi i onih koji su nešto postigli u životu. Važno je da mlađe generacije shvate, gledajući naš skup, da je moguće radom, pravim ciljevima i usmerenošću postići nešto.

Reči dr Mirosavljeva motivacija su za svakog učenika gimnazije, a posebno za maturante, koji će kroz nekoliko meseci ispisati novo životno poglavlje:

Gimnazija je, po meni, uvek nudila najviše mogućnosti po pitanju obrazovanja, odnosno napredovanja i biranja fakulteta i karijere. Ovaj Klub mi omogućava da se upoznam ljude koji su već prošli isto što i ja i koji su se ostvarili posle toga. Mogu dosta da naučim od njih, jer oni mogu da mi pomognu, kaže maturant Mihajlo Roščić, koji se priprema za školovanje na Pravnom fakultetu.

 

Pristupnice Klubu gimnazijalaca potpisalo je i mnogo profesora ove ustanove koji su sada u penziji. Jedna od njih je Marija Miljković, koja je brojnim generacijama predavala engleski jezik:

Ja se nadam da tradicija koju zaista naša Gimnazija „Dušan Vasiljev“ ima toliko godina, a ove godine se obeležava 160 godina od osnivanja, nastaviti ovako da se neguje i da će ovo biti tek početak i da će se protezati u narednim godinama. Ovaj današnji događaj i osnivanje Kluba gimnazijalaca treba da ostane zabeležen kao svetli trag.

Gimnazija je škola koja je uvek važila za elitističku, a ono što ne može da se ospori je najširi spektar opšteg obrazovanja koji pruža. Novoosnovani Klub gimnazijalaca tek je u povoju i ideje o učestalijim okupljanjima, povezivanju i ujedinjenu bivših i sadašnjih učenika tek treba da zažive.