Kišni kanali dovode se u bolje stanje

Zacevljeni sistem atmosferske kanalizacije u Kikindi dug je više od 25 kilometara i napravljen je početkom osamdesetih godina prošlog veka.

Budući da se od tada na njemu gotovo ništa nije menjalo, posledice postaju sve vidljivije.

-Jedan veći deo tog sistema ne funkcioniše zbog zapunjenosti zemljanim i peskovitim materijalom. Imamo primere i da je u taj sistem priključena i fekalna kanalizacija individualnih korisnika. Baca se i šut i komunalni otpad. Kada pada kiša, ne otiče sa kolovoza, trotoara i parkinga, već imamo zadržavanje vode, što je za saobraćaj veoma opasno. Zimi se stvara i led, a i leti je smanjena mogućnost zaustavljanja vozila, kaže Đorđe Klenanc, inače zaposlen na poziciji rukovodioca Sektora za održavanje javnih površina JP „Kikinda“.  On dodaje i da je firma preduzela određene mere u cilju poboljšanja trenutne situacije:

-Utvrđujemo pravo stanje tog sistema i počeli smo njegovo čišćenje. Biće snimljen geodetski i kamerom kako bismo utvrdili njegove prave dužine i šta je ono što je potrebno popraviti i kako bi on počeo dobro da funkcioniše.

Zbog velike gustine naseljenosti, radovi su započeti u Mikronaselju. Građani sa kojima smo razgovarali u ovom delu grada nemaju problem sa atmosferskom kanalizacijom u blizini svojih domova, ali itekako primećuju šta se dešava na javnim površinama.

-Tu je pijaca, hrana, može da dođe do zaraze. U potpunosti podržavam one koji rade na rešenju ovog problema, kaže sugrađanin kojeg smo sreli u centru Mikronaselja.

Zub vremena već je uzeo danak na zanemarenom sistemu atmosferske kanalizacije u Kikindi. Da bi se napravio nov, potrebno je oko 3 miliona evra, što bi predstavljalo veliko infrastrukturno ulaganje. Pomenuta akcija JP „Kikinda“ je alternativno rešenje, jer za cilj ima trajno saniranje problema se javljaju posle obilnih padavina.