Kiša prekinula setvu pšenice

Kiša koja je pala tokom nedelje, čak 52 litre po metru kvadratnom, prekinula je setvu pšenice. Iako je najvažniji jesenju posao stao dok se zemljište ne prosuši, padavine su više nego dobrodošle da nadomeste nedostatak vlage na njivama.

Optimalno vreme za setvu pšenice je od 5. do 25. oktobra, a ratari su na vreme pripremili repromaterijal i zemljište.Ova kultura najviše se zasnova zbog plodoreda. Na nivou Srbije, prema setvenom planu, pod pšenicom bi trebalo da bude između 550.000 i 600.000 hektara, dok će u Vojvodini hlebno zrno zauzeti od 300.000 hekatara.

Setva uljane erepice i ječma je završena, a ove strnine tradicionalno zauzimaju neznatne površine.