“Kikindski mlin” na “Agrokorovom” spisku za prodaju

Jedna od najstarijih firmi u Kikindi “Kikindski mlin” na spisku je 80 preduzeća u vlasništvu “Agrokora” koje su ponuđene na prodaju. Ujedno je jedino preduzeće iz Srbije koje će dobiti novog vlasnika. Generalni direktor Vladimir Golušin izjavio je da nema komentar na novonastalu situaciju uz opasku da “Kikindski mlin” solidno posluje, kao i da zaposleni redovno dolaze na posao i dobijaju plate. Spekuliše se da je razlog prodaji poslovni gubitak sa kojim je ovo preduzeće završilo 2016. godinu. Naime, iskazani gubitak je 98.362 dinara, a razlog tome je nenaplaćeno potraživanje od fabrike “Banini” koja je otišla u stečaj. Tako je Skupština akcionara donela odluku da se gubitak pokrije iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina.

U “Kikindskom mlinu” prošle godine bilo je 115 stalno zaposlenih radnika, a ova firma najveći otkupljivač pšenice u Kikindi. U firmi, koja ove godine proslavlja 155 godina, dnevno se samelje od 125 do 130 tona pšenice u četiri smene. Mesečno se samelje 3.800 do četiri hiljade tona, dok je na godšnjem nivou ta cifra 40 hiljada tona, koliko su i skladišni kapaciteti silosa. Proizvede se i dve hiljade tona testenina godišnje što je maksimalni kapacitet prizvodnje. Od 2014. godine “Kikindski mlin” otkupljuje po 15.000 tona suncokreta i kukuruza. Prošle godine u novu sušaru za suncokret i kukuruz uloženo je 280 hiljada evra.

Agrokor” je postao većinski vlasnik “Kikindskog mlina” sa 34.035 akcija 2006. godine. Drugi po veličini vlasnik sa 32.757 akcija je zrenjaninski “Dijamanta”,a “Frikom” iz Beograda ima 8.157 akcija. Ova firma ima značajnu imovinu u koju spadaju silosi u Kikindi i Novom Miloševu za skladištenje 82.000 tona pšenice, magacini, proizvodni pogoni koji zauzimaju površinu veću od 30 hektara.

Kikindski mlin” kao “Velikokikindski parni mlin” osnovan je davne 1862. godine. Današnja zgrada “Damfila” izgrađena je 1869. godine, kada se proizvodilo osam vrsta brašna koje je plasirano u Austriji, Nemačkoj Francuskoj, Engleskoj. Postoji podatak da je krajem 19. veka pun brod brašna iz Kikinde stigao u Japan. Na svetskoj izložbi u Parizu 1878. godine “Velikokikindski mlin” nagrađen je zlatnom medaljom za proizvode izvanrednog kvaliteta. A od tada do danas nizale su povelje, priznanja, medalje za kvalitet proizvoda u zemlji i inostranstvu.