Kikindski lekari imenovani u radna tela i komisije u Pokrajini

Rešenjem Pokrajinskog sekretara za zdravstvo, troje lekara specijalista Opšte bolnice Kikinda imenovano je u radna tela i komisije Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, što je i svojevrsno priznanje za njihov dosadašnji rad i stručnost.
Dr Srbislava Drndarski, specijalista hematologije i transfuziologije imenovana za člana Komisije za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji AP Vojvodine u oblasti hematologije. Dr Milan Mitrić, specijalista vaskularne hirurgije je član komisije u oblasti vaskularne hirurgije, a specijalista dermatovenerologije i angiologije dr Siniša Jolić imenovan je u Komisiju u oblasti dermatovenerologije.


Navedene komisije su stručna savetodavna tela Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo. Njihov zadatak je da sagledaju stanje u oblastima za koje su formirane u ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite na teritoriji APV, da utvrde broj i strukturu pacijenata,predlože mere unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i prioritete za sprovođenje zdravstvene zaštite u ovim oblastima, modalitete za skraćenje čekanja na određene procedure, kao i druge relevantne mere za unapređenje stanja u pomenutim oblastima zdravstvene zaštite.