Kikindske gimnazijalke najbolje u istraživačkom radu iz psihologije

Nauka i školska takmičenja više nisu bazirani na pukoj reprodukciji znanja. Sada se akcenat stavlja na istraživačkom radu, u kojem je najvažniji samostalni rad talentovanih školaraca. Zbog toga je drugo mesto iz oblasti psihologije, koje je na republičkoj smotri talenata osvojila učenica trećeg razreda Gimnazije „Dušan Vasiljev“ Ivana Miličić, velik uspeh našeg školstva, kaže njena mentorka i profesorica psihologije Miljana Kitanović.

Ivana se u svom radu bavila socijalnom i kognitivnom psihologijom, a tema je bila povezanost vaspitnih stilova roditelja na preferenciju ljubavnog stila kod adolescenata:

-Istraživanje sam sprovodila oko dva meseca. Ispitanici su bili učenici ove Gimnazije. Dobijeni podaci išli su u potvrdu prvobitne hipoteze. Nije bila velika statistička značajnost, ali je ipak bila postojna. Vrlo sam zadovoljna svojim izlaganjem i predstavom rada

Pored Ivane, veliki uspeh ostvarila je i maturantkinja Gimnazije Sara Anđelić, koja je svoj rad već oformila prošlog leta u Istraživačkoj stanici „Petnica“. Ona se bavila uticajem fidbeka na motivaciju i procenu zanimljivosti zadatka.

-Ovo takmičenja na kojem sam učestvovala veoma mi se svidelo, jer sam imala priliku da se upoznam sa drugim oblastima psihologije i načinima istraživanjima u ovoj nauci. Naravno, zadovoljna sam plasmanom i nadam se da ću ovaj uspeh ponoviti i na narednim takmičenjima.

Njena mentorka i profesorica psihologije Sanja Mrakić uključena je i u rad RCT Kikinda, u okviru kojeg se izučava i psihologija. Razvoj i negovanje talenata višestruko je koristan, jer najuspešniji ne moraju da polažu prijemni ispit za željeni fakultet.

Ivana i Sara nastaviće da se bave naučnim radom i već imaju ideje za nova istraživanja. Želja im je da upišu studije psihologije i da se još više posvete ovoj interesantnoj disciplini.