Kikindske firme više izvoze nego što uvoze, zarade dostigle 54.800 dinara

Ova godina veoma dobro je počela za sva privredna društva na teritoriji grada Kikinde, pokazuju podaci Regionalne privredne komore. Kako ističe Tibor Horvat, direktor kikindske komore to se najbolje vidi prema zaradama koje se isplaćuju radnicima.

-Interesantno je da su plate u prva dve meseca ove godine u odnosu na oktobar, novembar i decembar prošle godine uvećane su za gotovo 10 odsto. U Kikindi je prosek zarade u januaru i februaru bio 54.800 dinara. Kikinđani su za 500 dinara imali veće zarade od Subotičana, za 3.000 od Somboraca dok nam Zrenjaninci „beže“ 1.500 dinara – kaže Horvat.

U prva dva meseca spoljnotrgovinsko poslovanje za grad Kikindu i opštine Čoka i Novi Kneževac iznosilo je 47 miliona evra. Pojavila su se i nova izvozna područija tako da je po prvi put zabeležn veliki izvoz sa Bugarskom i Grčkom, umanjen uvoz i izvoz sa Kinom što je posledica epidemije koja je prva zabeležena u ovoj zemlji. U Severnobanatskom upravnom okrugu spoljnotrgovinsko poslovanje u prva dva meseca ove godine je 133 miliona evra od čega je 80 miliona evra izvoz što nas svrstava na 11 mesto u Srbiji. Sa druge strane naš okrug je treći u zemlji kada je reč o odnosu uvoza i izvoza. U martu i aprilu, ali i tokom maja usled epidemije korona virusa otežano je poslovanje svih firmi u Kikindi i severnom Banatu.Novonastaloj situaciji najbrže su se prilogodile svinjogojske farme jer su one već u sličnom poslovanju od pojave afričke kuge svinja, dok se očekuje da firme koje rade za autoindustriju imaju manjih ili većih problema jer je ova proizvodnja jedna od najviše pogođenih u Evropi i svetu.