Kikindska Poljoprivredna stručna služba je osnovana pre 61 godinu

Poslovi PSS su strogo određeni i u službi pokrajine, odnosno republike. Njihova angažovanja rukovodi pokrajinski sekretarijat, pogotovo što se tiče rada savetodavnih poslova i poslova programske službe, neke delove koji se odnose na rad laboratorije, a republika poverava direktno njima druge kontrolne poslove. Rade razne oglede, zatim rade oglede za sortnu komisiju, za kompanije. PSS nije diretni korisnik budžeta, ali konkurišu na određena sredstva koje budžet plasira kroz razne sisteme javne nabavke, ali tu vladaju zakoni tržišta, naveo je za TV Rubin, direktor kikindske PSS Mladen Đuran..

 

Na pitanje da li banke daju dobre i povoljne kredite, Đuran kaže da je Fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine davao vrlo povoljne kredite, sa vrlo niskom kamatom, koje su bile od par posto, sa grejs periodom. Čak je i PSS bila korisnih takvog jednog kredita, zbog dobrih uslova. On smatra da i lokal, kao i pokrajina ali i republika mogu  svoje planove da sprovedu kroz njih, naročito u onom domenu u kom su oni striktno  predodređeni za taj vid angažovanja.

Kako bi se daleko veći broj radnika angažovao, konkretno u radu PSS potrebno je ispoštovati i određene zakonitosti. To je jedan od uslova, koji bi, kada bi bili ispoštovani, dali potpuno drugu perspektivu radu službe. Međutim, kada se promatra šira slika i u drugim ograncima, tvrdi Đuran je slična situacija. PSS u Kikindi je jedna od 12 u pokrajini i jedna od 32 u Srbiji. PSS su specifične zato što su većinski ili u velikoj meri državne služe, čiji je osnivač Republika Srbija. Poljoprivredna stručna služba u Kikindi je osnovana odlukom okružnog Sreskog zadružnog saveza 1956. godine. Svojim aktivnostima pokriva teritorije opština Kikinda i Novi Kneževac, sa ukupno 97358 ha poljoprivrednih površina.

U Poljoprivrednoj stručnoj službi je trenutno zaposleno 15 radnika i to: 10 dipl. inženjera i 5 tehničara. Zaposleni su angažovani u 3 organizacione jedinice: Služba za laboratorijska ispitivanja, Poljoprivredna savetodavna služba i Služba za kontrolne i proizvodno-uslužne delatnosti.