Kikinđani zadovoljni Apotekom “Cvejić”

Tri meseca, nakon što je Apoteka “Cvejić” zakupila objekte nekadašnje Apotekarske ustanove “Kikinda” otvoreno je pet apoteka u gradu i devet na selima. Svih 14 apoteka odlično su snabdevene lekovima koji se izdaju i na recept.

Naši sugrađani posebno cene što apoteka u Bloku GA4 radi bez prekida čitave godine, tako da mogu da preuzmu prepisane lekove i noću.
Objekti su izdati na rok od 15 godina, a Apoteka “Cvejić” ima oko četrdesetak zaposlenih među kojima ima i radnika nekadašnje Apotekarske ustanove “Kikinda”. Uloženo je i u adapatciju pojedinih seoskih objekata koji su bili neuslovni tako da stanovnici sela sada imaju bolju uslugu.
Apoteka “Cvejić” osnovana je 2008. godine i osim u Novom Sadu, posluju i u Somboru i Sremskoj Mitrovici. Imaju ukupno 35 apoteka.