Kikinda uspešna u prekograničnoj saradnji

U Kikindi je održan treći sastanak Zajedničkog nadzornog odbora Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Ovaj program odobrila je Evropska komisija 6. avgusta prošle godine, sa ukupnim budžetom u iznosu od 50 miliona evra, od kojih je 22 miliona namenjeno strateškim projektima. Sanda Šinić, pomoćnica direktorke u Kancelariji za evropske integracije u Vladi Srbije istakla je da je pomenuta kancelarija koordinator programa koji se finansiraju iz IPA fondova.


-Kikinda je do sada imala dosta projekata prekogranične saradnje, a gradska uprava je ostvarila dobra partnerstva sa institucijama iz Rumunije što je veoma važno prilikom apliciranja – istakla je Sanda Šinić.
Cilj sastanka je da se odaberu prvi projekti koji će biti u konkurenciji za finansijsku podršku. Anka Lolesku izvršna direktorka Kancelarije za prekograničnu saradnju iz Temišvara napomenula je da je prekogranična saradnja sa Srbijom značajna, kao i da je Kikinda među najaktivnijim partnerima .