Kikinda dobija Prihvatilište za beskućnike i žrtve nasilja

Kikinda će naredne godine dobiti Prihvatilište za nezbrinute i žrtve nasilje. Za ovu namenu biće potpuno preuređen deo starog Doma učenika u ulici Đure Jakšića koji se ne koristi od 2011. godine. Ingerenciju nad Prihvatnom stanicom imaće Gerontološki centar, rekao je Svetislav Vukmirica, direktor Gerontološkog centra.

-Kikinda, pa ni Severnobanatski okrug, nema Prihvatilište koje bi odgovaralo svim standardima i mi smo i ranijih godina skretali pažnju na to. U ragovoru sa nadležnima u Pokrajini uspeli smo obezbedimo sredstva u iznosu od 5,9 miliona dinara koja će biti utrošena u rekonstrukciju dela zgrade – rekao je Vukmirica.

Odlukom Vlade Vojvodine od 31. jula zgrada bivšeg Doma učenika dodeljena je na korišćenje i upravljanje Gerontološkom centru. Tada su se stekli uslovi da se konkuriše za sredstva.

-Sa odobrenim novcem i sredstvima koje će obezbediti Gerontološki centar biće uređena prva lamela koja je dovoljna za funkcionisanje Prihvatilišta. Imaćemo 25 kreveta, dve sobe biće namenjene invalidima, a sedam soba predviđeno je za osobe koje nemaju rešeno svoje stambeno pitanje odnosno za beskućnike. Deo soba namenjen žrtvama porodičnog nasilja koje će moći da nađu svoj mir, a Gerontološki centar i grad Kikinda moći će da im pruže adekvatnu zaštitu.

Radovi će obuhvatiti unutrašnjost objekta. U postojećim sobama biće zamenjeni podovi, kao i stepenište. Saniraće se i spoljašna fasada.

-Suština je da obezbedimo prostor. Do sada je Gerontološki centar za namenu Prihvatne stanice imao dva kreveta što je nedovoljno. Po završetku radova pokrenućemo postupak licenciranja – zaključio je Svetislav Vukmirica.

Javna nabavka za izvođača radova biće raspisana u januaru. Radovi bi trebalo da započnu u februaru i budu završeni tokom marta.Godišnje potrebu za Prihvatilištem ima tridesetak osoba.