“Keramika Jovanović” u Kikindi

U sklopu osposobljavanja fabrike „Toza Marković“ devastirani prostor, koji poslednjih godina nije imao svoju namenu, a gde je nekada bila smeštena maloprodaja ove fabrike  je renoviran i prilagođen uslovima rada salona keramike  i dat na korišćenje „Keramici Jovanović“ iz Zrenjanina. Kako je naveo prvi čovek ove kompanije, Budimir Jovanović, saradnja sa “Tozom Marković” je na ovaj način upotpunjena. U salonu, je osim prozvoda kikindskog proizvođača  u ponudi  i asortiman drugih proizvođača, kako iz zemlje tako i iz inostranstva, prema tvrdnji Jovanovića i to za svačiji džep.

Kako je rekao direktor fabrike crepa i keramičkih pločoca„Toza Marković“ Vladimir  Ilić, odluka nadležnog odbora je da se prostor izda na 5 godina. Inače, „Keramika Jovanović“ je jedan od njihovih najbitnijih saradnika, naglasio je Ilić.

 

Dogovor je i da nakon pet godina korišćenja prostora „Keramika Jovanović“ stekne pravo prečeg zakupa. Obzirom na nivo njihovog ulaganja u prostor, takvi aranžmani se ni ne mogu praviti na kraći period objasnio je Ilić. Ukoliko bi period bio do godinu dana, korisnik zakupa ne bi mogao da ostvari ekonomski efekat.