Katolička crkva obeležava praznik Svi sveti

svi-sveti

Vernici katoličke veroispovesti danas obeležavaju praznik Svih svetih. U kalendaru Katoličke crkve Svi sveti označeni su kao praznik, a ujedno su i neradni dan u Katoličkim državama. Među narodom obično se ovaj praznik povezuje sa obilaskom groblja i uređivanjem grobova, pa tako i spomenom na mrtve. Ipak, u crkvi se Spomen svih vernih mrtvih ili Dušni dan obeležava dan kasnije, 2. novembra.
Osim u Katoličkoj crkvi, ovaj se praznik obeležava i u Engleskoj crkvi, kao i u mnogim evangeličkim crkvama, mada je tamo poprimio različite oblike, u zavisnosti od crkve.