„Kako do zdravlja kad hrana boli“

U Kulturnom centru održano je predavanje pod nazivom „Kako do zdravlja kad hrana boli“. Učesnici su govorili o standardima i zahtevima u proizvodnji bezglutenske hrane, a glavna tema je bila celijakija.

Ova bolest naziva se još i glutenskom enetropatijom. U pitanju je trajno nepodnošenje glutena, odnosno belančevine koja se nalazi u ječmu, raži, pšenici i ovsu. Oko 15 odsto stanovništva senzitivno je na gluten. Ipak, to ne treba mešati sa celijakijom, jer ti ljudi nemaju simptome ovog oboljenja

Bolest se najčešće dijagnostikuje u dobu kada dete pređe sa majčlnog mleka na čvrstu hranu. Sada se ona može prepoznati i u kasnijem životnom dobu, mada su to više posledice nedijagnostikovanja, koje se manifestuju kroz neku drugu, tešku bolest. Može da se ispolji kroz različite simptome, poput oštećene zubne gleđi, afti u ustima i zaostankom u rastu i razvoju. Dijabetes tipa 2 najčešće može biti uzrok nedijagnostikovane celijakije, kao i razne druge bolesti, kaže Vesna Pavkov, predsednica Udruženja Srbije za celijakiju.

Pored navedenih, kao posledice ove bolesti mogu se javiti i sterilitet, osteoporoza i alopecija. Detekcija i dijagnostika dugotrajni su procesi kada je u pitanju celijakija. Mere prevencije ne postoje. Jedino bi skrining rizičnih grupa mogao da se uvede kao jedna od preventivnih mera.

Uz ovo oboljenje može normalno da se živi, uz pravilnu ishranu i adekvatnu terapiju. Udruženje Srbije za celijakiju kroz tribine i savetovališta pomaže obolelima da se informišu. Cilj je i da bezglutenski proizvodi postanu jeftiniji i samim tim dostupniji većini. Tribinu „Kako do zdravlja kad hrana boli“ organizovalo je Udruženje za celijakiju Kikinda u saradnji sa lokalnom samoupravom.