Kad OŠ “Žarko Zrenjanin” slavi svoj dan, sala je mala

Svečana sala Narodnog pozorišta bila je mala za sve prijatelje i saradnike OŠ „Žarko Zrenjanin“ koja je osmišljenim programom, uz učešće gotovo svuh učenika škole, obeležili svoj dan ustanove.

Škola „Žarko Zrenjanin“ koja broji skoro 580 đaka, uz veliki broj saradnika i prijatelja obeležava Dan ustanove u više segmenata, zato što im je cilj da svi đaci budu zastupljeni u proslavi.

Rad svih vaspitno obrazovnih ustanova prati i podržava lokalna samouprava, u nameri da nastojanja đaka i zaposlenih u školama koji svojim zalaganima rade na renomeu svake škole ponaosob, na pravi način i pohvale. Sa su najlepši povodi baš manifestacije u kojima učestvuju najmlađi sugrađani, rekla nam je u svojoj izjavi zamenica gradonačelnika Bosiljka Srdić:

-Škola “Žarko Zrenjanin” je svakako  jedna od većih škola u gradu,  koja je svojim radom pokazala da kao vaspitno obrazovna ustanova može da ide u korak sa vremenom, trudila se da modernizuje svoj rad i na taj način poboljša uslove rada svim svojim učenicima. Škola će obrazovati svojim novim načinima i metodama neke nove generacije, koje će stasati i jednog dana uspešno voditi ovaj grad.

Kreativni tim škole je osmislio program u saradnji sa PU „Dragoljub Udicki“, vrtićima „Miki“ i „Mendo“ i sa ADZNM „Gusle, rekla je i učiteljica Mirjana Gurzulov, predstavljajući rad kreativnog tima:

-Mi u školi imamo izuzetno dobar kreativni tim nastavnika i učitelje, čiji članovi motivišu decu da pokažu sve svoje talente na najbolji način. Trudimo se da im razvijamo baš tu crtu. U ovom programu pokazujemo i saradnju sa decom migrantima, sa vrtićima, kao i sa “Guslama”. Glume deca iz viših i nižih razreda, sa kojima su radili nastavnici i učitelji.

Učenici ove škole su prepoznati po tome što su zastupljeni među najboljim u sportu, kao i u sferi svih oblasti nastavnog programa, o čemu svedoče vrhunski rezultati na raznim takmičenjima.

Veče posvećeno školi omogućilo je da đaci pokažu i svoju kreativnost, kroz glumu, osmišljavanje scenskog izgleda cele dramske postavke, kroz retoriku i sveopštu sliku mladih maštara.