JP “Kikinda” investira u vodozahvate

Na vodozahvatnom izvorištu “Šumice” mehanički vodomeri zamenjeni su novim elektromagnetnim meračima protoka voda. Na ovaj način obezbeđeno je tačnije merenje vode koja se zahvata na svim bunarima na izvorištu.

-Osim zbog zakonske regulative investicija je deo priprema za izgradnju fabrike vode. Sa novim meračima tačnije ćemo moći da utvrdimo troškove proizvodnje vode– istakao je Milan Makivić, rukovodilac sektora vodovoda i kanalizacije.

U radove je utrošeno oko šest miliona dinara, a obuhvaćeno je opremanje 10 bunara gradskog izvorišta “Šumice” i isto toliko bunara u seoskim izvorištima.U ovoj godini svi bunari i vodozahvati biće opremljeni sa uređajima za daljinsku kontrolu i prikupljanje podataka.

-Hlorinatori su bili stari i dotrajali, a njihova uloga je da obavljaju preventivnu dezinfekciju vode u cilju mikrobiološke stabilnosti, tako da su i oni zamenjeni – rekao je Makivić.

Planom JP “Kikinda” za 2017. godinu biće rekonstruisano 5,5 kilometara vodvodne mreže. Između ostalih, radovima će biti obuhvaćene kikindske ulice: Nemanjina, Nikole Pašića, Suvačarska, deo Albertove.