JP “Kikinda” gradi hidrantsku mrežu za fabriku “Zoppas”

Prošle nedelje zaposleni u Javnom preduzeću “Kikinda” započeli su izgradnju nove hidrantske mreže za potrebe Kompanije “Zoppas”.
-Nova hidrantska mreža služiće za vodosnabdevanje fabrike i protivpožarnu zaštitu. Izgradiće se 410 metara nove mreže i posao će biti završen u narednih petnaestak dana – istakao je Milan Makivić, rukovodilac sektora vodovoda i kanalizacije.


Hidrantska mreža koja je postojala pored toga što je dotrajala, nije imala dovoljno kapaciteta za potrebe sadašnje proizvodnje.U radove će biti uloženo 1,8 miliona dinara.