Još najmanje 20 inspektora izlazi na teren da kontroliše sprovođenje protivepidemioloških mera

U kontrolu sprovođenja zaštitnih mera propisanih usled epidemije virusom korona uključuju se sve inspekcije Republike Srbije.

Rigorozne kontrole će najpre biti usmerene na ugostiteljske objekte i druga mesta gde se okuplja veći broj lica a sve u cilju suzbijanja širenja virusa.

Pored komunalne inspekcije Grada Kikinda i lokalne policijske uprave, kontrolu sprovođenja mera propisanih u cilju suzbijanja širenja virusa korona od sada će sprovoditi sve inspekcijske službe. To podrazumeva i inspekciju za rad, sanitarnu, veterinarsku i druge koje posluju na teritoriji okruga. U Kikindi i opštinama koje se nalaze u Severnobanatskom upravnom okrugu, to znači da će se još najmanje 20 inspektora naći na terenu, obilaziti objekte i proveravati da li se mere poštuju.

– Što se tiče jedinica lokalnih samouprava i komunalne inspekcije, u epidemiji, njihova ingerencija je isključivo kontrola radnog vremena i držanje socijalne distance. Svakako da republičke inspekcije imaju malo veće nadležnosti i mogu da sprovode konkretno sanitarne kontrole, bar je tako bilo do sada, da li imaju dezobarijere, da li se drži distanca, da li se nose maske, dezinfekciona sredstva, da li se dezinfikuju prostori i sve ono što je po merama kriznog štaba koje su na dan obilaska terena izdate. Očekujemo do kraja dana da, pošto su sve inspekcije uključene, i veterinarska, i inspekcija za rad, tržišne i druge, dobiju šira ovlašćenja, da mogu da vrše kažnjavanje ukoliko se ne pridržava mera. Same komunalne inspekcije lokalnih samouprava to nisu mogle same postići i pokriti teren, zato i jeste ideja da se svi uključe u zajednički inspekcijski nadzor kako bi se postiglo suzbijanje epidemije a to je ono što želimo, ističe Milivoj Linjački, načelnik Severnobanatskog upravnog okruga.

Istina je da su Kikinđani, vlasnici ugostiteljskih i drugih uslužnih obejkata, u najvećem broju poštovali odredbe i mere. U prethodnom periodu nije bilo prekršaja u vidu prekoračenja radnog vremena, nije evidentirano ni prekoračenje broja gostiju u restoranima i kafićima. Potsetićemo da je maksimalan broj lica koji može da se nađe recimo u ugostiteljskom objektu do 30. I na mestima gde je nošenje maske obaveza – i to se poštovalo.

Što se tiče kontrola republičkih inspekcija nije do sada bilo kažnjavanja. Nije bilo problema. Inspekcija ne služi samo da kažnjava već i da radi preventivno, da približe vlasniku objekte propisane mere, da objasni kako se sprovode. Mere moraju da važe za sve, nema povlaštenih, kako za jedne tako za sve, jer samo tako možemo da stanemo na put širenju virusa, zaključuje Linjački.

Ova akcija odnosi se na čitavu zemlju i očekuje se da najpre da rezultate u onim mestima gde se mere u najvećoj meri krše. Na prvom mestu obilaziće se rizični objekti, restorani, splavovi, klubovi, moteli, sale za iznajmljivanje za razna slavlja, odnosno pravna lica za koje postoje prijave ili sumnje da krše protivepidemijske mere. Zajednički inspekcijski nadzor naložila je Vlada Republike Srbije.