Jedinstveni birački spisak dostupan građanima na uvid

Oni koji žele da provere da li su upisani u birački spisak i da li su im podaci tačni mogu to da urade u prostorijama Gradske uprave u Kikindi svakog dana od 8:30 do 15:30 i subotom od 08:00 do 13:00 sati, do zaključenja biračkog spiska odnosno do 10. aprila u ponoć.

Povodom parlamentarnih izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije, pokrajinskih izbora i lokalnih izbora za odbornike gradova i opština koji će biti održani 26.aprila, u gradskoj upravi Kikinda, kancelariji broj 10, građani maju pravo uvida u birački spisak, kao i podnošenje zahteva za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka.

Na zahtev, zaposleni na poslovima biračkog spiska proveravaće elektronski, putem jedinstvenog matičnog broja građana birački status i tačnost upisanih podataka.

Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak proverom na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (https://upit.birackispisak.gov.rs).

Poziv se posebno odnosi na maloletna lica koja na dan izbora stiču punoletstvo da izvrše uvid da li su upisani u deo biračkog spiska za područje grada Kikinda.

Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kojem je prijavljeno u tom statusu. Rešenja o promenama u biračkom spisku za interno raseljena lica donosi do zaključenja biračkog spiska Gradska uprava.

Birači imaju pravo da Gradskoj upravi podnesu zahtev najkasnije 5 dana pre dana zaključenja biračkog spiska da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu imaju pravo da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak koji će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. O ovakvom zahtevu rešava Gradska uprava po mestu prebivališta birača u zemlji.