Javni beležnici će u buduće proveravati dokumentaciju za upis u katastar

Ispravnost dokumentacije koju građani i privreda ubuduće budu podnosili katastru radi upisa prava proveravaće javni beležnici, a ne službenici katastra. Na ovaj način će, kako predviđa radna verzija novog zakona o upisima u katastar  postupak biti efikasniji,  saopštila je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj.

Provera dokumentacije ne bi ne trebalo da bude posao službenika katastra, već onih koji su za to najstručniji, te je ocenjeno da bi ova novina imala uspeha. Taj princip već je uspešno dokazan u reformi izdavanja gradjevinskih dozvola. Službe katastra biće rasterećene posla jer već sada imaju 24.000 nerešenih žalbi građana i preduzeća.