Izvršenje gradskog budžeta od januara do septembra 47 odsto

Na 5. sednici Skupštine grada usvojena je konsolidovani izveštaj o izvršenju odluke o budžetu od januara do septembra. Od planiranih tri milijarde i 250 miliona dinara za godinu dana u prvih devet meseci izvršenje budžeta na prihodovnoj strani je 47 odsto odnosno milijardu i 520 miliona dinara, istakla je zamenica gradonačelnika Dijana Jakšić Kiurski.

-Budžeti se u svom finansiranju najviše oslanjaju na poreze i oni su realizovani 62 odsto u odnosu na plan. Kod poreza na imovinu imamo idelanu relaizaciju od 75 procenata.Kapitalne donacije realizovane su u iznosu od četiri odsto. Rebalans budžeta završen je na oko 70 odsto preispituje se svaka stavka kako bi dobijene vrednosti bile u skladu sa realnim stanjemrekla je Dijana Jakšić Kiurski.

Rudna renta realizovana je u iznosu od 36 odsto. Pandemija korona virusa nije uticala na metodoligiju obračna rudne rente, tri odsto od prihoda, ali je uticala na prihode jer je pad tražnje i cene na svetskom tržištu nafte.

-Briga o starima nam je važna tako da je 80 odsto od planiranih sredstava izdvojeno za Gerontološki centar za rekonstrukciju zgrade budućeg Prihvatilišta. Sva davanja za socijalnu zaštitu lokalna samouprava prepoznaje kao svoj prioritet – dodala je zamenica gradonačelnika.

I rashodovna strana je 47 odsto ona iznosi milijardu i 507 miliona dinara.

-Za pijacu je planirano 147 miliona relaizovano svega 14. Od planiranih 100 miliona dinara iz Pokrajine uplaćeno je devet, a od učešće grada projektovanog na 28 miliona dinara realizovano je pet miliona. Izdvojeno je i 17 miliona dinara za neplanirane radove. Do kraja godine očekujemo oko 80 miliona dinara od Pokrajine – obrazložila je Dijana Jakšić Kiurski.

Većinom glasova izglasane su odluke o izmenama i dopunama programa poslovanja JP “Toplana”, prostornih i planova detaljne regulacije za delove Kikinde i Bašaida, o održavanju čistoće na javnim površinama, održavanju zelenih površina, ulica i puteva. Usvojena je i odluka o upravljanju komunalnim otpadom, izmena odluke o vodovodu, a doneta su rešenja o razrešenju članova nadzornih i školskih odbora.