Izmuljavanje i čišćenje obodnog kanala na Starom jezeru

Na Starom jezeru nakon deset godina obavljeno je izmuljavanje i čišćenje obodnog kanala.Prvi krak čisti se u dužini od kilometar i 370 metara, a drugi u dužini 590 metara.Reč je o delu aktivnosti čišćenja kanalske mreže u okviru Programa zajedničkog ulaganja AP Vojvodine i gradske uprave Kikinda i za njih je izdvojeno oko osam miliona dinara. Radovi na Starom jezeru izvode se sa spoljašnje i unutrašnje strane kanala uz odvoz mulja. Izvođač je VDP “Gornji Banat” iz Kikinde.


Izmuljavanje je počelo početkom oktobra , a završetak radova planiran je do kraja novembra. Obaveza Grada Kikinde prilikom pripreme terena bila je raščišćavanje trase za prolaz radnih mašina.Prema Zakonu o vodama, širina od najmanje pet metara od kanala mora biti prohodna za redovno održavanje kanalske mreže,gde se, između ostalog, zabranjuje sadnja drveća i obavljanje drugih radnji kojima se remeti funkcija ili ugrožava stabilnost kanala. To je razlog zašto je izvađeno 140 stabala, orezano je drveće u zoni za održavanje kanala, a postavljen je i zemljani čep za prelaz mehanizacije koji će biti uklonjen.


Za sledeću, 2018. godinu planirano je poribljavanje obodnog kanala, postavljanje mostića koji će poboljšati komunikaciju sa SC „Jezerom” i koji će otvoriti još jedan ulaz na Staro jezero iz Semlačke ulice. Ovaj prostor biće hortikulturno obogaćen ukrasnim lišćarskim i četinarskim sadnicama u prolećnom sadnom periodu i upotpunjen cvetnim parternim uređenjem. Formiranje postojeće vegetacije i reprezentativnog zelenila će „zelenoj oazi” nadomak centra grada dati drugačiji i lepši izgled.