Iz Strazbura za Kikindu stiže “Evropska plaketa časti” – nagrada nacionalne važnosti

Velik je dan za Kikindu. Vesti koje su pristigle iz Parlamentarne skupštine Saveta Evrope došle su u pravom trenutku nakon nekoliko teških meseci za Kikindu. Sada je vreme za dobre informacije a upravo jedna takva značajna vest stigla je iz Strazbura.

Naime, Savet Evrope čije je sedište u Palati Evrope u Strazburu dodelio je Kikindi “Plaketu časti Evrope” za  aktivnosti ostvarene na međunarodnom nivou.

Ovo je nagrada kojom smo se na korak približili  najznačajnijem priznanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope a to je “Evropska nagrada”.

Za početak da kažemo i to da na prostoru bivše SFRJ, u Sloveniji, Hrvatskoj, zemljama članicama EU, ni jedan grad nije dostigao stepen nagrade koji Kikinda jeste.

Grad Kikinda je danas u središtu pažnje na mapi 47 članica Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope. Ovo telo Saveta Evrope sa sedištem u Strazburu dodelilo je našem gradu „Evropsku plaketu časti“ – impozantno priznanje za delovanje na polju međunarodne saradnje i razumevanja evropskih vrednosti. Ovo značajno priznanje pozicioniralo je Kikindu na listu najuglednijih evropskih gradova koji svojim aktivnostima jasno promovišu evropske bonitete.

Nadamo se da ćemo znati da iskoristimo ovu nagradu. Ona je svakako potvrda rada u prethodnih nekoliko godina i predstavlja način na koji mi doživljavamo naš grad i kakvu poruku šaljemo iz Kikinde. Ova nagrada je potvrda celokupne internacionalne saradnje, poštovanja svih evropskih vrednosti, veoma prisnih odnosa sa našim bratimljenim gradovima. Važno je da ovu nagradu posmatramo i sa ekonomske strane a to je da iskoristimo imidž koji trenutno imamo i koji smo formirali u Evropi i u institucijama Saveta Evrope. Najveći broj investitora i najveća ekonomska saradnja Srbije a naravno i Kikinde jeste sa Evropskom Unijom. Mi smo među nagrađenima iz Nemačke, Francuske, Italije i to predstavlja visok nivo kotiranja našeg grada. Kada govorimo o ekonomskim temama, svako ko reši da dođe u naš grad, oni koji žele da investiraju i eventualno žive u našem gradu, sada imaju povtrdu da imaju gde da dođu, u jedno visoko standardizovano mesto, gde mogu da formiraju svoju budućnost, rekao je ovom prilikom Pavle Markov, gradonačelnik Kikinde.

Do dobijanja „Evropske plakete časti“ Kikinda je za poslednje 3 godine prešla izazovan i kontinuiran proces rada u sferi međunarodne saradnje. To je doprinelo odluci ove visoke evropske intitucije da naš grad svrsta na listu onih mesta u Evropi koji su prvo po svojoj strukturi, po finansijskim parametrima, geografskoj poziciji pa na kraju i po broju stanovnika mnogo ispred Kikinde. Ipak, naš grad im očito uspešno parira po pitanju dobrih odnosa sa susedima Rumunijom i Mađarskom, izuzetnom saradnjom sa bratskim gradovima, tolerancijom među narodima koji u Kikindi zajedno žive i na kraju a zasigrno ne manje važno, implementiranim vrednostima EU u ophođenju svakog pojedinca.

Želim samo da istaknem da sama nagrada osim lokalnog značaja ima i nacionalnu vrednost jer po našim informacijama ni jedan grad u Srbiji nije dobio ovakvo priznanje. Želeo bih da čestitam svim sugrađanima, jer dobijanje ovakve nagrade zahteva širi konsenzus. Svi smo prethodnih godina poslali veoma mnogo dobrih poruka, dobro smo radili, nastavili smo našu tradiciju poštovanja svih pravih vrednosti, pa naravno i vrednosti različitosti i na taj način smo dostigli i predvorje najvećih visina što se tiče nagrada u Evropi, dodao je Markov.

Dobijanju „Evropske plakete časti“ prethodilo je dodeljivanje Evropske diplome 2017.godine. Sledeći korak bila je „Zastava časti“ u 2018.godini. Sada nakon dodeljene „plakete časti“ otvorena su vrata za najveće priznanje strazburške nagrade a to je „Evropska nagrada“. Priznanje koje se dodeljuje od 1955.godine. Ni jedna zemlja bivše Jugoslavije, pa čak ni gradovi dugogodišnjih članica Slovenije ili Hrvatske do sada se nisu upisali na listu dobitnika ovog respektabilnog priznanja. Za jedan mali grad na severu banata ova nagrada je izuzetno važna. Ali nas Kikinđane ovo priznanje neće iznenaditi. Neće, jer kada na ulici prolazimo jedni pored drugih, u našim pogledima, u našem ponašanju i duboko usađenim i godinama među generacijama prenošenim osobenostima, mi živimo Evropske vrednosti. One su deo našeg folklora, naša osobenost i zato časno nosimo i ovo priznanje.