Istraživanje studenta kikindske VŠSSOV

Na inicijativu dr Jelene Mićević Karanović, sa saradnicom Anom Vukobrat studenti VŠSSOV učestvovali su u istraživanju pod nazivom „Eksploracija i adaptacija studenta visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača na kriznu situaciju izazvanu panedmijom virusa COVID-19“ koje se odnosi na aktuelnu pandemijsku situaciju u svetu. Osim pomenutih profesorki ovu aktivnost podržali su i drugi zaposleni predavači.

-Studenti su u novom režimu nastave tako da nam je cilj bio da ispitamo kako se snalaze u celoj ovoj situaciji. Istraživanje je sporovedeno putem online uputnika koji su anonomino odgovarali na pitanja – istakla je direktorica dr Angela Mesaroš Živkov.

Istraživanje je rađeno od 10. do 15. aprila i obuhvatilo 179 ispitanika od kojih je 122 na osnovnim strukovnim studijama, a 54 ih je na master strukovnim studijama.

Istraživanje je pokazao da se najveći broj studenata se o korona virusu dnevno informiše prosečno do jednog sata, da je emocija neprijatnosti prisutnija u osnosu na emocijamu prijatnosti. Većina ispitanika slobodno vreme najčešće provodi tako što se pridružuje ukućanima u realizaciji kućnih obaveza i pasivno provode vreme u toku pandemije i izolacije. Kod najvećeg broja anketiranih u lokalnim zajednicama postoje centri za podršku u vanrednim situacijama i pomoć ljudima koji su u izolaciji i da ih je sasvim dovoljno. Većina ih se duboko saoseća sa zaraženima ili obolelima od korona virusa.