Investiranje u firmu “Matijević Galad”

Pre 10 godina firma “Matijević” postala je vlasnik poljoprivrednih preduzeća “Galad” i “Jedinstvo” u Kikindi. Od tada do danas u razvoj ratarstva i stočarstva uloženo je oko 40 miliona evra, a investiraće se i u ovoj godini, saznajemo od Nedeljka Beraka, direktora “Matijević Galada”.

-Na dve svinjogojske farme u Kikindi imamo kapacitet od 1.800 krmača tako da na godišnjem nivou proizvedemo i isporučimo našoj klanici 40.000 tovljenika. U prethodnom periodu uloženo je dosta u farme kako bi pospešili i pobljšali proizvodnju.

Uložen je novac u opremanje prasilišta, kao i objekata gde se nalaze tovljenici.

-U planu je da u Kikindi izgradimo još jednu farmu odnosno da dogradimo postojeće. Tako bi dostigli godišnju proizvodnju od 55.000 tovljenika – kaže Berak.

Nova farma biće maksimalno modernizovana i zahtevaće zapošljavanje novih radnika. Ulaže se i u novu gentiku tako da će se u Kikindi proizvoditi holandska rasa svinja koja će mesnatost sa 52 odsto povećati na 58 procenata.

Zaposleni u ovoj firmi obrađuju i 4.500 hektara obradivih površina. Od toga je u vlasništvu “Matijević Galada” 3.800, a na nedavnoj licitaciji izlicitirano je oko 600 hektara državne zemlje.

-Gajimo sve osnovne ratarske kulture, a kukuruz je primaran. On nam najviše treba za ishranu stoke. Proizvodimo godišnje 50.000 tona koncentrata. Izgradili smo novu fabriku stočne hrane čiji je kapicitet 20 tona na sat, a uz to imamo i liniju za peletiranje odnosno termičku obradu pilića – objasnio je naš sagovornik.

U toku je i izgradnja fabrike za proizvodnju premiksa za stočnu hranu. Planirano je da se proizvede oko 3.000 tona premiksa godišnje, rekao je Nedeljko Berak:

-Sav premiks neophodan za stoku na imanjima “Matijević agrara” biće proizveden na “Galadu”. Fabrika će početi sa radom 1. juna.

Prošle godine u skladišne prostore u Kikindi uloženo je pet miliona evra

-Ove godine nam je plan završetak fabrike premiksa, povećanje kapaciteta peletirane hrane, ulaganje u sisteme za navodnjavanje. Ulaganja će iznositi 2,5 miliona evra – zaključio je Berak.

U zalivne sisteme biće uloženo dva miliona evra i oni će obuhvatiti 1.000 hektara. Oranice ove firme u Kikindi nisu pod zalivnim sistemima , a sa novim uslovima planiraju se dve žetve godišnje.