Interresorna komisija prima zahteve putem maila i telefona

Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za vreme trajanja vanrednog stanja Interresorna komisija primaće zahteve na imejl adresu koordinatora Komisije marijana_bobic@yahoo.com . Razgovor sa podnosiocima zahteva obavljaće se onlajn putem telefona ili na drugi adekvatan način koji ne predstavlja neposredan kontakt sa strankama. Prioritet imaju zahtevi koji se odnose na upis u prvi razred osnovne i prvi razred srednje škole.

Za sve informacije možete se obratiti Koordinatoru Komisije Marijani Bobić na telefon 064-2491364.