I kap vode puno znači

JP “Kikinda”, povodom Svetskog dana voda koji se obeležava 22. marta, raspisalo je literarni i likovni konkurs na temu “I kap vode puno znači”. Na konkursu mogu učestvovati učenici četvrtih razreda osnovnih škola, a radove treba poslati najkasnije do 10. marta na adresu JP “Kikinda” Iđoški put broj 4, sa naznakom “Za konkurs”. Svaki učesnik može da pošalje jedan rad.