Humani gimnazijalci

U Gimnaziji “Dušan Vasiljev” je organizovan Božićni vašar na kom su se prodavale rukotvorine učenika i to: čestitke, novogodišnji ukrasi, ikebane, medenjaci i kolači. Ovom prilikom sakupljeno je 20.000 dinara koji će biti utrošeni za nabavku peškira za bebe i posteljine za kreveca za Dečije odeljenje kikindske bolnice. Inicijator i organizator humane akcije je Učenički parlament zajedno sa profesoricom  Majom Radlović.