Građani sami da očitaju struju

Da bi se smanjila mogućnost kontakta i dodatno zaštitilo zdravlje građana „Elektroprivreda Srbije“ moli sve kupce da zaključno sa 1. aprilom očitaju stanje na svom mernom uređaju i da istaknu stanje brojila i datum očitavanja na vidnom mestu na ulazu u svoje objekte.

Pored toga, mogu u narednim danima da jave stanje sa brojila pozivom na broj telefona koji je odštampan na računu, ili putem maila slanjem podataka (ime i prezime, adresa, ED broj i stanje na brojilu, datum očitavanja) na mail adres za Vojvodinu prijavastanja.ev@eps.rs ,EPS moli kupce da iskoriste ovu mogućnosti i jave očitano stanje brojila čime će se dodatno osigurati tačnost i ispravnost računa.