Grad ulaže u unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Na poslednjem skupštinskom zasedanju većinom glasova usvojen je godišnji Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde. Ovim dokumentom definisani su najvažniji ciljevi za razvoj poljoprivrede. Imre Kabok, član gradskog veća napominje da je veoma važno što je on usvojen u ovom periodu godine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Imamo velike šanse za sprovođenje aktivnosti koji proizilaze iz ovog akta. Pre svega tu je podela zemljišta stočarima i održavanje prvog kruga licitacije državne zemlje u septembru ili oktobru.

Prvi put nadležno Ministarstvo dalo je saglasost da se deo zemljišta u vlasništvu države izuzme iz javnog nadmetanja, a za potrebe pošumljavanja. Radi se o 187 hektara predviđenih za ponovno pošumljavanje ili za nove šume.

-Po katastarskim opštinama to su sledeće površine: u Banatskoj Topoli 19 hektara, u Banatskom Velikom Selu 26, u Bašaidu 11, u Kikindi 9, u Mokrinu 39, u Nakovu četiri, Ruskom Selu 36, u Sajanu 15 i u Novim Kozarcima 17 hektara – rekao je Kabok.

žPrimetno je da broj stočara, korisnika državnog zemljišta raste. Prošle godine bilo je 42, a sada 69 stočara, tako da potražuju i više zemljišta po pravu prečeg zakupa. Prošle godine stočarima je izdato 4.600 hektara, a ove godine potrebno je obezbediti oko 6.000 hektara državnog zemljišta u svih 10 katastarskih opština.U okviru podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike ruralnog razvoja iz budžeta grada opredeljeno je 20 miliona dinara pdsticajnih sredstva. Novac je raspoređen na 17 konkursa, a sve mere koje su se do sada pokazale kao uspešne zadržane su i ove godine.

-Tu pre svega mislim na osiguranje useva, kreditnu podršku, podsticaj za bušenja bunara proširili smo sa kupovinom opreme poput pumpi, osemenjavanje kod krava, povraćaj sredstava prilikom uginuća stoka. Unosimo i novine – objasnio je Imre Kabok.

Od izdavanja državne zemlje u zakup ove godine očekuje se oko 90 miliona dinara. Javni pozivi za podsticajna sredstva biće raspisani sledeće nedelje.