Grad pomaže unapređenje poljoprivrede

U okviru podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike ruralnog razvoja grad Kikinda izdvaja 20 miliona dinara podsticajnih sredstva. Novac je raspoređen na 17 konkursa, a merama podrške obuhvaćene su sve poljoprivredene grane. Povrtar Saša Nikolić u proteklih nekoliko godina konkuriše i dobija sredstva od lokalne samouprave,a ove godine podsticaj je dobio za kupovinu kontejnera za rasad i mreže za zasenjivanje.

-Kad god smo konkurisali za pomoć ona nam je odobrena. Zahvalio bih se lokalnoj samoupravi na podršci. Svaka pomoć koja će nam pomoći da održimo, pa i unapredimo proizvodnju je više nego dobro došla – istakao je Saša Nikolić, povrtar.

Kroz program mera velika pažnja posvećuje se pčelarstvu. To je poljoprivredna grada koja ima najveću ekspanziju u našoj zemlji. Lokalna samouprava umnogome je pomogla u izgradnji pogona za pčelare, a pruža podršku i individualnim gazdinstvima.

-Nama pčelarima, svaka pomoć puno znači. Na konkursu su mi odobrena sredstva za ramove i sanduke. Na ovaj način obnoviću košnice koje su stare. Svaka dotacija veoma je dobra i za mlade pčelare koji puno lakše mogu da se prošire – dodao je Ivan Putnik, pčelar.

Povrtaru Draganu Vukobratu nije prvi put da koristi pomoć lokalne samouprave. Do sada je ostvario podsticaj za kupovinu opreme za navodnjavanje i kopanje bunara.

Konkurisao sam za kreditnu podršku, za kupovinu pumpe za navodnjavanje i za osiguranje useva. Povraćaj sredstava za pumpu mi je odobren, a sada očekujem i ostale rezultate. Bez ove pomoći mala gazdinstva ne bi mogla da opstanu – rekao je Dragan Vukobrat.

Među najinteresantnijim merama podrške su: osiguranje useva, kreditna podrška, podsticaj za bušenja bunara koji je proširen za kupovinu opreme poput pumpi, osemenjavanje kod krava, pomoć pri kupovini sistema za navodnjavanje.Prošle godine subvencije je koristilo oko 700 poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada.