Grad Kikinda organizuje jednodnevni izlet za penzionere

Grad Kikinda organizuje jednodnevni izlet do Kelebije za penzionere sa teritorije Grada. Svi zainteresovani stariji sugrađani mogu da se prijave i predaju potrebna dokumenta najkasnije do 6. oktobra. Jednodnevni izlet obuhvata prevoz autobusom, ulaznice za posetu planiranim sadržajima u Kelebiji, odnosno obilazak ergele, vodiča i ručak. Polazak je 9. oktobra u 8 časova ispred „Galadske“. Potrebna dokumentacija za prijavu podrazumeva fotokopiju važeće lične karte podnosioca prijave, dokaz da je podnosilac prijave korisnik starosne, porodične ili invalidske penzije, a osoba koja nema stečeni status penzionera, ali ima navršenih 60 godina na dan podnošenja prijave, potrebno je da sa sobom podnese fotokopiju važeće lične karte. Cilj ove akcije je da se sugrađanima u ovom životnom dobu pruži mogućnost da obogate i obnove svoje znanje o lepotama Srbije, da se kroz zajednička putovanja druže i stiču nova poznanstva, te je ova akcija vid pažnje i zahvalnosti prema ovim generacijama. Realizacijom jednodnevnih izlet, koji će uključivati i posetu kulturnim i istorijskim sadržajima, poboljšaće se kvalitet življenja starijih sugrađana. Kompletnu dokumentaciju moguće je predati u Gradskoj upravi, Sekretarijatu za društvene delatnosti, u kancelariji broj 17. Sve dodatne informacije i objašnjenja mogu se dobiti pozivom na telefon 410-109, radnim danima u periodu od devet do 14 sati.