Grad Kikinda-najuspešnija hortikulturna zajednica Srbije, Plaketa hortikulture Radmili Perović

Na Drugoj nacionalnoj i Prvoj regionalnoj smotri Hortikulturnih biblioteka održanoj u Lazarevcu dodeljene su Plakete hortikulture za predan rad i postignute rezultate, a dobitnik za 2018. godinu je Radmila Perović, direktorica kikindske Narodne biblioteke “Jovan Popović”.

Na završnoj smotri hortikulturnih biblioteka 2018. godine u Narodnoj biblioteci „Jovan Popović“ Kikinda pored stručnog skupa čiji je cilj bio upoznavanje kolega sa projektom i mogućnostima razvoja hortikulturnih biblioteka, pre svega, za prostor Severnobanatskog okruga upriličena je i dodela nagrada za najbolji digitalni herbarijum. U izradi digitalnih herbarijuma učestvovali su učenici višig razreda osnovnih škola sa teritorije grada. Svaka nagrađena ekipa na poklon je dobila biljku koju je trebalo, u duhu projekta, zasaditi.

U kontekstu razvoja ekološke svesti kod dece i duha hortikulture za sve prisutne đake, kojih je bilo oko tri stotine, izvedena je pozorišna predstava o zaštićenoj životinjskoj vrsti Velikoj droplji koju je pripremila dramska sekcija ogranka Narodne biblioteke „Jovan Popović“ iz Mokrina. Grad Kikinda je za veliku podršku u učešću i realizaciji projekta za 2018. godinu proglašen za najuspešniju hortikulturnu zajednicu Srbije na nivou mreže hortikulturnih biblioteka.