Grad Kikinda izdvaja značajna sredstva za uređenje Kikindskog kanala

Grad Kikinda izdvaja značajna sredstva za uređenje Kikindskog kanala

I ove godine grad Kikinda udružiće sredstva sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredi, vodoprivredu i šumarstvo i uložiće ih u održavanje Kikindskog kanala. Ovaj kanal je žila kucavica za našu teritoriju jer se u njega sliva sva voda. Na svaki dinar koji izdvoji lokalna samouprava Pokrajina izdvaja 72 pare.

-Kikinda je ove godine namenila 19,5 miliona dinara za uređenje kanalske mreže. Kada se na to dodaju sredstva Pokrajine investicija je vredna oko 40 miliona dinara. Nastavićemo radove na Kikindskom kanalu započete pre tri godine jer je to naš najveći vodotok. Dug je 20 kilometara i od kada je iskopan ovaj kanal nije uređivan – istakao je Dragan Felbab, direktor VDP “Gornji Banat”.

U tri godine izmuljano je i očišćeno blizu 50 odsto Kikindskog kanala. On je kikindska reka jer je to jedini vodeni put koji povezuje naš grad sa Tisom i drugim vodenim tokovima. Kanal je izgrađen sedmadesetih godina prošlog veka i od tada nije izmuljivan. Ove godine radiće deonica je duga dva kilometra i po završetku ovog posla kanal će biti uređen u ukupnoj dužini od 13 kilometara. Očekivanja su da će u naredne dve godine kompletna deonica biti završena.

Pre godinu dana upotpunosti je završena izradnja Regionalnog sistema za navodnjvanje započeta devedesetih godina, tako da je Kikinda prvi grad u Srbiji koji u potpunosti ima izgrađen sistem za navodnjavanje. U ovu investiciju uloženo je oko 10 miliona evra.