Grad Kikinda i Pokrajina ulažu u agrar

Grad Kikinda i Pokrajinska vlada i ove godine zajedničkim ulaganjima nastaviće unapređivanje poljoprivredne proizvodnje. Ugovore o investicijama u agarar je predstavnicima lokalnih samouprava u Vladi Vojvodine danas uručio predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, a potpisivanju je ispred grada prisustvovao član Gradskog veća Miodrag Bulajić.

U uređenje atarskih puteva i otresišta tokom 2018. godine biće uloženo ukupno 9,7 miliona dinara od čega je učešće grada 5,8 miliona, dok ostatak, prema danas potpisanom ugovoru, finansira Pokrajinski sekretarijat za poljorpivredu. Za uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta predviđeno je 19,11 miliona gde grad učestvuje sa najvećim delom novca,oko 75 odsto . Na konkursu za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta, opredeljeno je 1,25 miliona, od čega lokalna samouprava takođe obezbeđuje najveći deo sredstava.