“Gornji Banat” uspešno završava godinu

Za Vodoprivredno preduzeće “Gornji Banat” 2016. godina bila je veoma upešna tako da će prihod biti 356 miliona dinara. Ova firma  pokriva meliraciono područje od 201.871 hektara koje obuhvata : Kikindu, Novi Bečej, Čoku i Novi Kneževac. Prošle godine najstarije vodoprivredno preduzeće u Kikindi dobilo je na tenderu posao koji podrazumeva sanaciju dela reke Kolubara gde je investitor EPS.

-Počeli smo sa radovima u maju, a ovih dana ih privodimo kraju. Prvi put smo radili ovu vrstu posla , oblaganje kosina reke kamenom, i pokazalo se da možemo efikasno da ga obavljamo – rekao je Dragan Felbab, direktor VDP “Gornji Banat”.

Cilj ove firme je da u narednoj godini bude završena izgradnja Regionalnog sistema za navodnjavanje Kikinda na kojem se radi u proteklih 10 godina.Završetak sistema omogućio bi potencijalno navodnjavanje 18.800 hektara obradivih površina.