Gimnazija “Dušan Vasiljev” deo projekta “Pilot matura”

Gimnazija “Dušan Vasiljev” jedna je od 50 u Srbiji u kojoj će biti realizovan projekat “Pilot matura”. Naime prva državna ili velika matura za gimnazije i srednje stručne škole biće održana na kraju školske 2021/22, odnosno u junu 2022. godine. Državna matura podrazumeva da je svi učenici završnih razreda srednjih škola polažu istovremeno, kao što to sada rade osmaci, i da je fakulteti priznaju za upis umesto prijemnog ispita. Kako bi se sadašnji učenici trećih razreda srednjih škola pripremili za prvu veliku maturu početkom ove godine Ministarstvo prosvete započelo je projekat “Pilot matura” koji se realizuje i u Gimnaziji “Dušan Vasiljev”.

Obavezni predmeti su srpski i matematika, a izborni predmeti su: istorija, geografija, biologija, fizika i engleski. Učenici mogu da odaberu jedan ili više izbornih predmeta u zavisnosti od željenog fakulteta.

Krajem marta ponovo će biti organizovan probni test državne mature koji će biti prava simulacija ispita koji će se polagati.

Inače, prema ranijim najavama, test na državnoj maturi imaće 40 zadataka, od toga će 10 biti sa osnovnog nivoa, 20 sa srednjeg i 10 sa naprednog nivoa. Ispit će trajati četiri sata, a broj bodova biće različit u odnosu na nivo zadataka.