Gerontološkom centru odobren novac za građevinske radove

Na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Gerontološkom centru u Kikindi pripalo je 2,2 miliona dinara. Novac će se iskoristiti za građevinske radove u Novom domu.

-Ova sredstva utrošiće se na uvođenje softverske aplikacije za arhivsku građu. Drugi projekat je nastavak aktivnosti od prošle godine koja obuhvata međugeneracijsku saradanju. To ćemo realizovati sa OŠ “Jovan Popović”. Treći projekat vredan 1,2 miliona dinara je uvođenje centralne klime na četvrtom spratu – istakao je Svetislav Vukmirica , direktor Gerontološkog centra.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odobrilo je 2,5 miliona dinara za sanaciju toplovoda u Starom domu u ulici Braće Sredojev.

To nam je gorući problem. Na sistemu je bilo dosta popravki , a postojala je bojazan da naši korisnici ostanu bez grejanja. Sa ovom investicijom spremno ćemo ući u narednu grejnu sezonu – rekao je n aš sagovornik.

Nedavno je kao pilot projekta otvoren i Dnevni boravak za starije osobe čiji je cilj uvođenje nove usluge. Očekujese da Dnevni boravak naredne godine dobije i licencu. U Gerontološkom centru ima 180 mesta, a 167 je popunjeno.

Ova ustanova socijalne zaštite očekuje saglasnost nadležnog Ministarstva za izgradnju nove zgrade u Starom domu kako bi se stvorili uslovi za smeštaj svih stacionarnih korisnika. Trenutno je na čekanju 12 osoba za stacionarni deo.