Farma za primer – Ki petrol u Bašaidu

Posetili smo farmu „Ki petrol“ u Bašaidu koja posluje u okviru sistema „Ćorić Agrar“. Ova modernizovana farma broji 1300 grla i dnevno proizvodi 10.000 litara mleka.