Evropska plaketa časti Kikindi otvara brojna vrata

Dobre vesti iz našeg grada brzo su se raširile. Nacionalni mediji naveliko prenose vest da je Kikinda proglašena za nosioca impozantne evropske nagrade “Plakete časti” koju dodeljuje Parlamentarna skupština Saveta Evrope.

Značaj i benefiti “Plakete časti”, nagrade koju je Kikindi dodelila Parlamentarna skupština Saveta Evrope biće tek vidljivi u predstupajećem periodu. Promocija Kikinde kao dobitnika ovog priznanja stavlja nas na mapu lokalnih samouprava koje su prepoznate kao povoljno okruženje za poslovanje, međunarodne projekte i saradnju u brojnim sferama.

Koraci koji su prethodili dobijanju „Plakete časti“ bili su uručivanje „Evropske diplome“ 2017.godine, potom „Zastave časti“ 2018.godine a „Plaketa časti“ je otvorila vrata za dobijanje najvećeg priznanja koji ni jedan grad na prostoru bivše Jugoslavije nije dobio a to je „Evropska nagrada“. Ovo nije samo plaketa. Nagrada se ogleda u brojnim otvorenim šansama koje su nam sada dale mogućnost da ih iskoristimo. Kikinda je, recimo i to, dobijanjem ovih priznanja postala član Asocijacije gradova dobitnika, koja broji više od 300 članova a koji se jednom godišnje okupljaju, jačaju međusobne veze, razmenjuju iskustva i kreiraju zajedničke projekte u oblasti ekonomije, kulture, obrazovanja, što je jedinstvena prilika za direktnu saradnju koju nemaju mnogo veći gradovi u Srbiji i Evropi.

Plaketa časti“ biće uručena Kikindi tokom leta uz prigodnu svečanost kada se očekuje dolazak visokih predstavnika Saveta Evrope. Evropski dan u Kikindi pokazaće kao i prilikom uručivanja “Zastave časti” najbolje što Kikinda ima, mladost, energiju, multikulturalnost i znanje.

– Mi možemo da iskoristimo ovaj događaj radi naše dalje promocije. Tog dana Kikindu će posetiti visoki predstavnici Saveta Evorpe. To je prava prilika da nadalje nastavimo dobru saradnju, da otvorimo naš grad još više prema Evropskoj Uniji i da se naravno pripremimo za ono što očekujemo a to je da uskoro ponesemo i najveću nagradu i svrstamo se među mali broj gradova koji ovakvu nagradu uopšte i mogu da dobiju, rekao je Pavle Markov, gradonačelnik Kikinde.

Pre tri godine, 2017., Kikindi je zastavu časti uručio predstavnik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Erih Friz. Tada je rekao da je suština dodeljivanja ovakvih priznanja da se stvori sredina u kojoj mogu da se poštuju i primenjuju ljudska prava. “Kultura nema nikakvog smisla ako narodi nemaju mogućnost da razmenjuju mišljenja i komuniciraju. Kikinda je dobar primer grada u kom se neguje multikulturalnost i kuju planovi za zajedničku međunacionalnu budućnost, a ovu sredinu odlikuju i mnogi uspešni prekogranični projekti”- rekao je tada Friz u Kikindi.

Kikinda je Evropsku plaketu časti” zaslužila i zahvaljujući povezanošću sa svojim bratskim gradovima a imamo ih trinaest. Neka imena tih gradova su naravno svima dobro poznat Narvik u Norveškoj, zatim Rešica u Rumuniji, Silistra u Bugarskoj, gradovi u Bosni Prijedor I Bihać, Žilina u Slovačkoj,tu su čak četiri mađarska grada sa kojima je Kikinda bratski grad a među njima su i manje poznata Medžidija u Rumuniji ili grad u Izraelu Nazaret Illit.

Evropsku plaketu časti koju dodeljuje Parlamentarna skupština Saveta Evrope u Strazburu zaslužili smo i zahvaljujući dobrim odnosima u našoj multinacionalnoj i multikulturnoj sredini u kojoj zajedno živi 20 nacija.

Kandidature za najprestižnije evropsko priznaje Evropsku nagradu već su otvorene. Velike nade polažu se u to da Kikinda dosegne četvrti i ujedno najveći stepen nagrade Parlementarne Skupštine Saveta Evope već naredne 2021. godine.