Evropska noć istraživača u Kikindi premašila broj očekivanih učesnika

U okviru 13. po redu Evropske noći istraživača, koja se odvijala tokom čitave nedelje u 13 gradova širom Srbije učesnici su imali priliku da budu deo bogatog naučnog  programa. Učenici kikindskih osnovnih i srednjih škola  učestvovali su  u eksperimentima, predavanjima, radionicama, tribunama. Juče su u CSU đaci istraživali o sovama, o mamutima i o kulturnom nasleđu Kikinde.

Veliko interesovanje đaka kada su radionice, koje je organizovao CSU u pitanju rezultiralo je i potrebom da se razmišlja o naknadnoj organizaciji i ponavljanju nekih od radionica, navela je ispred CSU Gordana Bulatović:

-Imate priliku da vidite da deca dolaze samoinicijativno. Najmlađi učesnik ima pet godina i insistira da dođe svakoga dana. Puno zanimljivih radionica, predavanja sa puno učesnika. Deci treba pružiti punu podršku, kada pokažu interesovanje za ovakav vid edukacije. 

Na radionicama  su učesnici imali mogućnost da povežu matematiku i umetnost tako što su crtali svoje ime koristeći Dekartov pravougaoni koordinatni sistem, zatim su izrađivali i crtali iluzije, ruke sa 3D iluzijom, a i istraživali su istorijske činjenice, što je upotpunilo njihovo znanje, koje stiču u okviru nastavnog programa i u srednjim školama, rekla je Katarina Dragin, dokumentarista Narodnog muzeja:

-U okviru posebnog, takozvanog zavičajnog dana ostvarena je saradnja CSU, učenika sa nama iz  Narodnog muzeja. Mi organizujemo  veliki broj radionica na tu temu, pa su đaci na ovaj način imali mogućnost i da povežu istraživanje sa znamenitostima rodnog grada. Deca su u okviru radionice rešavala radne listove, a   putem edukativnih plakata smo im  predstavili sovu.

Inače, Noć Istraživača” je pokrenuta prvi put na evropskom nivou 2005. Evropska noć istraživača, koja se održava u  13 gradova u Srbiji, finansirana je iz programa „HORIZON 2020“ koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti