Evropska banka za obnovu i razvoj zainteresovana za ulaganja u Kikindu

U gradskoj kući, kao deo lokalne politike usmeren ka unapređenju privrednog ambijenta i stvaranju boljih uslova za privređivanje, upriličen je sastanak gradonačelnika Kikinde Pavla Markova sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj. Događaju su prisusvovali predstavnici javnih preduzeća i privatnih kompanija.

Cilj Evropske banke za obnovu i razvoj je da kroz saradnju sa državnim i lokalnim organima radi na promovisanju poboljšanja u poslovnom okruženju i da poboljšava pristup finansiranju preduzetnika i malih i srednjih preduzeća. Kako se ovi ciljevi poklapaju sa politikom lokalnog rukovodstva, sastanak je bio produktivan i sledeći očekivani korak je konkretna podrška investicijama.

– Za nas je ovo značajna poseta jer možemo da spojima nekoliko zainteresovanih strana, nas kao grad, javna preduzeća koja učestvuju u radu i mogu da budu finansirana od strane Evrospke banke za obnovu i razvoj, mala i srednja preduzeća i samu banku koja će steći sliku o svemu potrebnom, investicionim planovima i ciljevima koje svi zajedno imamo. Evropska u srbiji do sada investirala 4,8 milijarde evra, a u prošloj godini na snazi investicija 380 miliona evra mislim da je to dovoljan pokazatelj kolike su mogućnosti i kakva je snaga naših gostiju. Kikinda je ovaj način pokazuje svoje veliko interesovanje i pokazuje gde je na mapi investicija u Srbiji, rekao je tim povodom Pavle Markov, gradonačelnik Kikinde.

– Kao što je vaš gradonačlenik rekao EBRD je uložio orgomna sredstvaod 2001.godine od kad smo ovde prisutni u Srbiji, međutim ono što je možda manje poznato je to da je skoro 50 odsto tih investicija upravo u privatni sektor tako da mi dosta podržavamo naša preduzeća i kroz ovaj program naših preduzeća ćemo predstaviti „aveti za mala predužeća“ upravo se obraćamo onima kojima je najviše potrebna ta pomoć da bi rasli i razvijali se i postali jednog dana liderina tržištu, ostakla je Bojana Vukosavljević iz Sektora za mala i srednja preduzeća EBRD.

Na spisku prioriteta EBRD do 2023. godine je i jačanje integracija kroz unapređenje saobraćajne mreže, podrška reformi procesa ekonomskog povezivanja regiona i unapređenje umreženosti energetskih sistema, zatim podrška “zelenoj” ekonomiji kroz unapređenje energetske efikasnosti, bolje korišćenje obnovljive energije i promovisanje održive prakse. Konkretne teme koje su bile na dnevnom redu sastanka u Kikindi posvećenog malim i srednjim preduzećima sa većinskim domaćim kapitalom bile su investiranje u razvoj javnog sektora iz oblasti vodosnabdevanja, upravljanja otpadnim vodama, zatim iz oblasti komunalne infrastrukture, energetske efikasnosti, javnog prevoza.