EuroVelopark Banat

“EuroVelo” je evropska biciklistička mreža koja se, poput autoputeva, razvija putem izgradnje koridora kroz čitavu Evropu. Kroz našu zemlju prolaze tri biciklističke rute i cilj projekata “EuroVelopark Banat” je ponuditi bicklistima da se što duže zadrže u Banatu.
-“EuroVelopark” Banat prvi je osnovan u regionu kroz javno-privatno partnerstvo. Želja nam je da i Kikindu uključimo u projekat jer kroz vaš grad prolazi eurovelo koridor 11 i 13. Cilj nam je da sve turiste dovedemo na organizovan način, da ostanu desetak dana u Banatu. Starategijom razvoja predviđeno je da Kiknda bude mapirana na ovoj ruti – istakla je Tanja Jakšić, nacionalni kooridantor “EuroVeloparka”.


“EuroVelopark” osnovan je sa Gradom Zrenjaninom, a projekat će omogućiti da se svi turistički potencijali Banata stave u jednu funkciju.
-Kikinda i okruženje prepoznati su kao destinacija koja treba da se razvija kroz biciklistički turizam koji je popularan. Bajk turisti su poznati u svetu, prolaze rutama kroz Banat i statistika pokazuje da ih kroz naš region prođe oko 60.000 godišnje. Želimo da ove turiste ciljano dovedemo, da ih upoznamo sa lepotama Banata i Kikinde – kaže Zoran Ljubotin, direktor Turističke organizacije Zrenjanina.
Partneri u ovom poslu su javne ustanove, lokalne samouprave, domaćinstva, gazdinstva, restorani i svi drugi koji će pomoći i doprineti regionalnom razvoju.


-Ovaj projekat omogućiće da mobilišemo sve kapacitete, da razvijamo nove , kao i da uključimo sve relevantne faktore važne za razvoj turizma. Ne želimo samo da budemo mapirani kao značajna destinacije nego i da zadržimo turiste kako bi se upoznali sa prirodnim, kulturnim, gastronomskim i svim ostalim sadržajima – dodao je Miodrag Bulajić, član Gradskog veća.
Cilj održivog regionalnog razvoja EuroVeloparka je omogućiti turistima da vide prirodne lepote, rezervate prirode, kulturne spomenike, da imaju gde da jedu, spavaju, zabave se, da se stvore preduslovi da se trideset hiljada biciklista zadrži što duže u Banatu.